Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk.Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Číselníky na prezeranie

Certifikáty

Licencie, povolenia a iné sprievodné dokumenty.

Doplnkové kódy

Doplnkové klasifikátory deklarovaného tovaru.

Geografické oblasti

Krajiny, regióny a skupiny krajín/regiónov.

Kvóty

Časovo alebo objemovo ohraničené zníženia colných sadzieb vybraných tovarov z vybraných krajín.

Merné jednotky

Merné jednotky a ich kvalifikátory.

Nomenklatúra tovarov

Hierarchická štruktúra klasifikátorov deklarovaného tovaru.

Preferencie

Špecifické podmienky, umožňujúce aplikovať zníženú colnú sadzbu. Použitie niektorých preferencií môže byť podmienené predložením príslušného certifikátu.

Kombinované režimy

Povolené kombinácie tzv. požadovaného a tzv. predchádzajúceho colného režimu. Režim identifikuje colný proces respektíve účel použitia deklarovaného tovaru.

Dodatočné režimy

Dodatočné spresnenia účelu použitia deklarovaného tovaru.